FIZYKOTERAPIA

Fizykoterapia jest jednym z głównych działów fizjoterapii, często z nią utożsamiana. Fizykoterapia obejmuje szeroką gamę zabiegów, wykorzystujących działanie lecznicze różnych form energii występujących w naturze, ale dla potrzeb terapeutycznych wytwarzanych przez specjalistyczne aparaty. Elektroterapia, terapia ultradźwiękami, terapia skojarzona, magnetoterapia, laseroterapia i światłolecznictwo oraz krioterapia to podstawowe działy naszej oferty w fizykoterapii.